Klimakteriet – sjukligt, eller normalt?

Enligt SCB fanns det den 31 december 2022, 5 223 232 kvinnor i Sverige, av dessa var 981 613 kvinnor i åldern 45 - 59 år, vilket motsvarar ungefär en tiondel av Sveriges befolkning. I denna åldersgrupp har kvinnor ofta kommit in i klimakteriet eller övergångsåldern. En stor del av dessa kvinnor upplever då olika typer av besvär och kroppen förändras. När östrogenhalten i kroppen minskar orsakar det många olika symtom. De vanligaste besvären som uppstår är värmevallningar, svettningar, humörsvängningar och torra slemhinnor. Andra besvär som också kan kopplas till klimakteriet är till exempel depression, en känsla av orkeslöshet och sämre självkänsla. För många kvinnor kan besvären pågå i upp till 5 år eller längre. Många besvär kan enkelt kopplas till klimakterieförändring medan andra är svårare att identifiera. De flesta kvinnor befinner sig på arbetsmarknaden i den här åldern och dessa besvär kan ha en betydande inverkan på livskvaliteten och arbetsförmågan. Det är en stor anledning till att kvinnor i klimakteriet söker läkarvård. Idag ska vi prata om kvinnors hälsa och främst kvinnor i medelåldern en grupp som ofta glöms bort. Medverkande: Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Heidi Stensmyren, temachef Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner vid Karolinska Universitetssjukhuset Per Kristiansson, docent och specialistläkare, ledamot i Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom allmänmedicin samt sakkunnig i framtagandet av ”Vård och behandling vid klimakteriebesvär i primärvården samt i den gynekologiska specialistvården” Viveca Odlind af Klercker, professor emeritus i obstetrik och gynekologi och senior expert på Läkemedelsverket, om klimakteriet Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company Arrangör: Astellas Pharma

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades

Bytt är bytt – men varför ändra ett vinnande koncept?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Den medicinska revolutionen för patienternas du inte hört talas om
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Hur kan vi adressera kapacitetsutmaningarna i ett svårt ekonomiskt läge?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Tillgång till särläkemedel: en ödesfråga för patienter med sällsynta sjukdomar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Migrän inte bara patienternas huvudvärk – politiken måste ta sitt ansvar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Folkhälsodalen är Sveriges sjukvårdspolitiska arena. Här möts politiker, patienter, profession och industri för att diskutera utmaningar och generera nya idéer.
Folkhälsodalen är ett initiativ av Reform Society Company. www.reformsociety.se anne.carlsson@reformsociety.se