Inte så krångligt som det låter, indikationsbaserad prissättning IBP, hur når vi dit?

Många läkemedel kan användas för flera olika sjukdomar (indikationer) men idag kan vi bara sätta ett pris per läkemedel. Detta kan medföra att läkemedel inte når alla de patienter som skulle få nytta av dem. Fler och fler läkemedel kan dock användas på mer än en indikation och det värde som ett läkemedel skapar kan variera mellan olika indikationer på grund av olika effekt på behandling. För att fler patienter snabbare ska få tillgång till en effektiv behandling så kan indikationsbaserad prissättning vara en naturlig utveckling av den värdebaserade prissättningen. Det skulle gynna både den enskilde individen och samhället i stort. En välbehandlad patient kan oftast fortsätta förvärvsarbeta, eller klara sig själv utan behov av andra samhällsresurser. AstraZeneca har nu med hjälp av IHE tagit fram en rapport 2022:6 ”Indikationsbaserad prissättning av läkemedel i Sverige”. Rapporten beskriver olika vägar för att implementera IBP och analyserar effekterna på olika aktörer. Här låter vi några av dem resonera om hur vi når dit i Sverige. IHE Rapport https://ihe.se/wp-content/uploads/2022/11/IHE-Rapport-2022_6_.pdf Medverkande: Elham Pourazar, strateg - Innovation och partnerskap, FOU-staben i Region Västerbotten Gerd Lärfars, specialist i invärtesmedicin samt ordförande i NT-rådet (Rådet för nya terapier) Jesper Skalberg Karlsson, (M) ledamot i socialutskottet Peter Lindgren, professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet och vd på IHE (Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi) Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company Arrangör: AstraZeneca

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades

Bytt är bytt – men varför ändra ett vinnande koncept?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Den medicinska revolutionen för patienternas du inte hört talas om
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Hur kan vi adressera kapacitetsutmaningarna i ett svårt ekonomiskt läge?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Tillgång till särläkemedel: en ödesfråga för patienter med sällsynta sjukdomar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Migrän inte bara patienternas huvudvärk – politiken måste ta sitt ansvar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Folkhälsodalen är Sveriges sjukvårdspolitiska arena. Här möts politiker, patienter, profession och industri för att diskutera utmaningar och generera nya idéer.
Folkhälsodalen är ett initiativ av Reform Society Company. www.reformsociety.se anne.carlsson@reformsociety.se