Förändrat arbetssätt och nya behandlingar – en blind fläck i ögonsjukvården?

Redan år 2019 rapporterade inspektionen för vård och omsorg (IVO) om svårigheter med kompetensförsörjning. Ögonsjukvården pekades ut som ett av tre områden där oönskade konsekvenser var vanliga. Lång väntetid och bristande behandling medförde allvarliga konsekvenser för patienten, exempelvis förlorad syn eller synförsämring. Patienter fick också genomgå operationer som inte varit nödvändiga om annan vård kunnat ges i tid. ”Inom ögonsjukvården, liksom inom övrig hälso- och sjukvård i Sverige, finns många utmaningar som till exempel tillgänglighet till vården, tillgång till och förmåga att attrahera personal samt till nya behandlingar och andra innovationer, allt detta inom begränsade ekonomiska ramar.” Detta dilemma kvarstår, och i årsrapporten 2022 anger IVO att kompetensförsörjningen är en av hälso-och sjukvårdens stora utmaningar och att det idag råder brist på personal inom flera yrken. IVO hävdar även att detta kan leda till risker för patientsäkerheten samtidigt som Socialstyrelsen (2018b) också konstaterar att det finns ett samband mellan såväl otillräcklig bemanning som kompetens och risk för vårdskador. Dagens samtal kommer att kretsa kring den utveckling som behöver ske inom svensk hälso- och sjukvård med ögonsjukvården som exempel. Fokus kommer att vara på kompetensförsörjning, nya behandlingar samt förändrade arbetssätt. Medverkande: Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten Camilla Mårtensen (L), ledamot i arbetsmarknadsutskottet Jan-Olov Sandberg, medicinsk chef på Roche Sten Kjellström, disputerad ögonläkare samt vd på S:t Eriks ögonsjukhus Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company Arrangör: Roche

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades

Bytt är bytt – men varför ändra ett vinnande koncept?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Den medicinska revolutionen för patienternas du inte hört talas om
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Hur kan vi adressera kapacitetsutmaningarna i ett svårt ekonomiskt läge?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Tillgång till särläkemedel: en ödesfråga för patienter med sällsynta sjukdomar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Migrän inte bara patienternas huvudvärk – politiken måste ta sitt ansvar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Folkhälsodalen är Sveriges sjukvårdspolitiska arena. Här möts politiker, patienter, profession och industri för att diskutera utmaningar och generera nya idéer.
Folkhälsodalen är ett initiativ av Reform Society Company. www.reformsociety.se anne.carlsson@reformsociety.se