Apotekarsocietetens pris för bäst patientinformation

Janusmed – om läkemedelsanvändning vid graviditet och amning Apotekarsocieteten delar årligen ut ett pris för bästa patientinformation. Syftet är att främja en god läkemedelsbehandling till nytta för läkemedelsanvändare, vård och samhälle. 2022 års pris går till Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning. Janusmed är en del av Janusinfo, som drivs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Janusinfo innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Här finns enkla beslutsstöd att använda vid patientmötet och fakta för fördjupning och fortbildning. Janusinfo publicerar också löpande läkemedelsnyheter, och fungerar som informationskanal för Region Stockholms läkemedelskommitté. Janusinfo erbjuder också ett paket med evidensbaserade kunskapsstöd om läkemedel från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samlade under namnet Janusmed. Janusmed vänder sig till sjukvårdspersonal men har också ett avsnitt med råd till allmänheten där information formuleras på att vardagligt språk. Målsättningen med Janusinfo och Janusmed är att samla så mycket relevant information inom läkemedelsområdet som möjligt på en plats. Medverkande: Annika Asplund, legitimerad apotekare, klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Anikó Veg, enhetschef för kunskapstjänster, läkemedel på Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsförvaltning samt ansvarig för Janusmed Kia Rönngard, ordförande sektionen för läkemedelsinformation på Apotekarsocieteten Ulrika Nörby, legitimerad apotekare på Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsförvaltning och ansvarig för kunskapsstödet Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company Arrangör: Apotekarsocieteten

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades

Bytt är bytt – men varför ändra ett vinnande koncept?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Den medicinska revolutionen för patienternas du inte hört talas om
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Hur kan vi adressera kapacitetsutmaningarna i ett svårt ekonomiskt läge?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Tillgång till särläkemedel: en ödesfråga för patienter med sällsynta sjukdomar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Migrän inte bara patienternas huvudvärk – politiken måste ta sitt ansvar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Folkhälsodalen är Sveriges sjukvårdspolitiska arena. Här möts politiker, patienter, profession och industri för att diskutera utmaningar och generera nya idéer.
Folkhälsodalen är ett initiativ av Reform Society Company. www.reformsociety.se anne.carlsson@reformsociety.se