Så kan regionerna bidra till att den narkotikarelaterade dödligheten minskar

Sverige har Europas kanske högsta narkotikarelaterade dödlighet. Människor i en av samhällets mest utsatta grupper får idag inte den vård de behöver. Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, LARO, har vetenskapligt bevisat goda effekter för minskad dödlighet och förbättrad livskvalitet. Enligt en ny rapport [1] är det tydligt att Sveriges regioner inte erbjuder vård och behandling i den mån som behövs. Det finns för få LARO-mottagningar, och öppettiderna är begränsade. Ersättningsmodeller är inte anpassade efter nya arbetssätt och läkemedel. Efterfrågan är också betydligt högre än vad som registreras. Så snart en mottagning öppnar sina dörrar, fylls den med patienter. Det är en viktig signal om att regionerna behöver anpassa sitt vårdutbud. I detta seminarium diskuterar vi lösningar och konkreta åtgärder för att varje individ, också den med de allra sämsta förutsättningarna, ska få en chans till så god hälsa som möjligt – och verktyg att kunna leva ett värdigt liv. [1] Så kan Sveriges höga narkotikadödlighet minska [2] ISAM är en organisation för kliniker och har medlemmar över hela världen. Organisationen har till uppgift att uppmuntra och sprida information och idéer kring såväl farmakologisk som icke-farmakologisk beroendeforskning, behandling och patientmottagande Medverkande: Birgitta Johansson Huuva (C) regionråd Region Norrbotten Carina Örgård (V) vice ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen Charlotte Gedeon, överläkare och specialist i psykiatri samt ISAM [2]- specialist i beroendemedicin vid Humana Solstenen i Skåne AB Johan Hultberg (M) ledamot i socialutskottet Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company Arrangör: Indivior

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades

Bytt är bytt – men varför ändra ett vinnande koncept?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Den medicinska revolutionen för patienternas du inte hört talas om
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Hur kan vi adressera kapacitetsutmaningarna i ett svårt ekonomiskt läge?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Tillgång till särläkemedel: en ödesfråga för patienter med sällsynta sjukdomar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Migrän inte bara patienternas huvudvärk – politiken måste ta sitt ansvar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Folkhälsodalen är Sveriges sjukvårdspolitiska arena. Här möts politiker, patienter, profession och industri för att diskutera utmaningar och generera nya idéer.
Folkhälsodalen är ett initiativ av Reform Society Company. www.reformsociety.se anne.carlsson@reformsociety.se