Innovationer räddar liv – men först när de når patienterna

Den svenska modellen för införande av nya läkemedel är komplex samtidigt som de regionala skillnaderna är stora. Det resulterar ofta i en långsam och ojämlik vård där svårt sjuka patienter riskerar att lida i onödan eller till och med dö i förtid. Det finns flera exempel på innovativa läkemedel och behandlingar som behöver en snabbare implementering, en av dem är CAR-T. I samtalet lyfter vi hur vi kan minska de byråkratiska hindren och korta processerna för att patienter ska få snabbare tillgång till CAR-T och andra nya innovativa läkemedel och behandlingsmetoder. Medverkande: Dag Larsson, senior policy manager på LIF – de forskande läkemedelsföretagen Gunilla Enblad, professor och överläkare i onkologi på Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset Jesper Skalberg Karlsson (M) ledamot i socialutskottet Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet och president för Myloma Patients Europe Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company Arrangör: Blodcancerförbundet

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades

Bytt är bytt – men varför ändra ett vinnande koncept?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Den medicinska revolutionen för patienternas du inte hört talas om
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Hur kan vi adressera kapacitetsutmaningarna i ett svårt ekonomiskt läge?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Tillgång till särläkemedel: en ödesfråga för patienter med sällsynta sjukdomar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Migrän inte bara patienternas huvudvärk – politiken måste ta sitt ansvar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Folkhälsodalen är Sveriges sjukvårdspolitiska arena. Här möts politiker, patienter, profession och industri för att diskutera utmaningar och generera nya idéer.
Folkhälsodalen är ett initiativ av Reform Society Company. www.reformsociety.se anne.carlsson@reformsociety.se