Så kan vi motverka bristande tillgänglighet i intensivvård och kirurgi

Under pandemin ställde sjukvården om på ett genomgripande sätt för att möta konsekvenserna av spridningen av covid-19. En central del handlade om att på kort tid rusta upp intensiv- och covidvården genom att flytta över resurser från planerad verksamhet som inte var akut. Det dröjde inte särskilt lång tid innan puckeln med uppskjuten vård hade vuxit kraftigt med längre vårdköer och väntetider som följd. Denna presentation behandlar sambandet mellan behovet av intensivvårdsplatser och ökande vårdköer, och belyser vikten av fler IVA-platser, att operationsvården rustas och att regionerna ordnar en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för vårdanställda. Medverkande: Bengt Cederlund, registerhållare och ordförande för Svenskt perioperativt register (SPOR) Arrangör: Sjukhusläkarna/SPOR Förinspelad film, visas under lunchpausen

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades

Bytt är bytt – men varför ändra ett vinnande koncept?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Den medicinska revolutionen för patienternas du inte hört talas om
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Hur kan vi adressera kapacitetsutmaningarna i ett svårt ekonomiskt läge?
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Tillgång till särläkemedel: en ödesfråga för patienter med sällsynta sjukdomar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Migrän inte bara patienternas huvudvärk – politiken måste ta sitt ansvar
Folkhälsodalen 19 mars 2024
Folkhälsodalen är Sveriges sjukvårdspolitiska arena. Här möts politiker, patienter, profession och industri för att diskutera utmaningar och generera nya idéer.
Folkhälsodalen är ett initiativ av Reform Society Company. www.reformsociety.se anne.carlsson@reformsociety.se